Par mums

Veterinārmedicīnas Izglītības Centra darbība vērsta uz veterinārārstu un veterinārmedicīnas studentu profesionālo tālākizglītību. Tiek rīkoti semināri, kursi, praktiskas nodarbības, pasākumi arī citiem nozares profesionāļiem. VIC iesaistās arī lielāko nozares pasākumu- VMF konferenču organizēšanā. Veterinary Education Center of Latvia is focused on the continuing education of veterinarians and students of veterinary medicine. Webinars, seminars, courses, practical classes and other events, also held for other industry professionals. We are also passionately involved in the organization of the largest industry event – Conference of Faculty of Veterinary Medicine!

Reģistrēties jaunumu saņemšanai AICINĀM ŠEIT! Sīkāka informācija par plānotajiem pasākumiem vienmēr atrodama arī www.lvb.lv un www.vmf.llu.lv WE INVITE you to register for news HERE! Detailed information about the planned events can always be also found at www.lvb.lv and www.vmf.llu.lv

Sekojiet mums Facebook un Instagram, esam atrodami: Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs. Follow us on Facebook, we can be found at: Veterinary Medicine Education Center.  https://www.facebook.com/vicinfo.lv/ or instagram https://www.instagram.com/vicinfo.lv/

Ja Jums darušies kādi jautājumi, aicinām rakstīt. Please do not hesitate to contact us via email

e-pasts: vicpasts@gmail.com