Kontakti/Rekvizīti

Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs SIA
Reģ. Nr. 40003409467
Adrese: K. Helmaņa iela 8, Jelgava LV-3004
Banka: SEB banka
Bankas SWIFT kods: UNLALV2X
Konts: LV63 UNLA 0008 0004 6703 6

epasts: vicpasts@gmail.com

mob. tel. 00 371 29449939 (Sandra)