Par mums

Veterinārmedicīnas Izglītības Centra darbība vērsta uz  veterinārārstu un veterinārmedicīnas studentu profesionālo tālākizglītību. Tiek rīkoti semināri, kursi, praktiskas nodarbības arī citiem nozares profesionāļiem.

Noorganizētie semināri (klikšķiniet uz gada, lai atvērtu pilnu semināru sarakstu)

2016.gadā

2015.gadā

Sīkāka informācija par plānotajiem pasākumiem atrodama arī www.lvb.lv un www.vmf.llu.lv

VIC pasākumus koordinē un organizē mazo dzīvnieku veterinārārste Sandra Skara – Sirmā. VIC semināru norisi organizē veterinārārste Anete Freiberga.

e-pasts: vicpasts@gmail.com

Tālākizglītības pasākumi veterinārārstiem